Application management in Europe_PDF_lookPrzez lata zarządzanie aplikacjami znajdowało się w centrum zainteresowania osób odpowiedzialnych za procesy IT. Jednak standardy i wymogi, które były wystarczające do prowadzenia działalności operacyjnej kiedyś, dziś już nie obowiązują. Era cyfrowa wymaga nowego podejścia do zarządzania aplikacjami - takiego, który pomaga zautomatyzować biznes, a także poprawić sprawność, szybkość i wydajność.
 
Od lipca do sierpnia 2018 r. firma PAC przebadała 207 menedżerów SAP i IT
z różnych krajów europejskich, pytając o ich opinie i zdanie nt. status quo i przyszłej polityki
w zakresie zarządzania aplikacjami SAP.
 
Wyniki tego badania prezentujemy Państwu w formie skondensowanego raportu. Ma ono na celu zaprezentować aktualne podejście firm do utrzymania i udoskonalania istniejących aplikacji oraz wyzwań, które niosą ze sobą nowe trendy: chmura, oprogramowanie jako usługa, DevOps lub podejście agile w projektach. 

Z raportu dowiesz się:

  • jakie są aktualne wyzwania związane z zarządzaniem aplikacjami SAP;
  • znaczenie zarządzania aplikacjami IT w organizacjach (podejście do modelu utrzymania w chmurze, rola dostawców usług IT);
  • jakie zmiany w zarządzaniu aplikacjami można zaobserwować (nearshore vs. offshore, rola nowych technologii);
  • jakie są nowe wymagania dotyczące usług zarządzania aplikacjami.

Application management in Europe_PDF_look_open